MACROZA

Lider Kanal Açmalar üreticisi

MACROZAGİZLİLİK POLİTİKASI

Yasallık, adalet ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak size bu Gizlilik Politikasını sunuyoruz.

Verilerinizin Veri Sorumlusu kimdir?

SORUMLU: MACROZA EXPORT S.L.
KDV NUMARASI: B80425986
MERKEZ OFİS: C/ Leñeros 15, 28039 Madrid
E-POSTA: info@macroza.com
TELEFON: 915419294
UZMANLIK: Duvar kazıyıcılar ve ilgili ürünler


Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

MACROZA EXPORT S.L.‘de, söz konusu ilgili taraf kategorisine bağlı olarak, bize sağladığınız bilgileri aşağıdaki amaçlarla işleriz:

İLGİLENENLER

IŞLEME AMAÇLARI

POTANSIYEL MÜŞTERILER
Potansiyel ticari ve/veya profesyonel ilişkiyi yönetmek, talep edilen bilgilerin gönderilmesini yönetmek ve/veya sorulan soruları çözmek, ilginizi çeken hizmetlerimiz ve/veya ürünlerimiz hakkında teklifler sunmak.

MÜŞTERİLER
Ticari ve/veya profesyonel ilişkiyi yönetmek, ilginizi çeken hizmetlerimiz ve/veya ürünlerimiz hakkında teklifler sunmak.

TEDARİKÇİLER
Ticari ve/veya profesyonel ilişkileri yönetmek.

ADAYLAR
Personel seçim sürecini yönetin.

WEB KULLANICILARI
Tarama verilerinizin analizini yönetin.

Verilerinizin işlenmesinin meşruiyeti nedir?

İlgili veri sahibi kategorisine bağlı olarak kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı şunlar olabilir:

İLGİLENENLER

YASAL DAYANAK

POTANSIYEL MÜŞTERILER
Madde 6.1.b GDPR: veri sahibinin talebi üzerine sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması (tahminler, sipariş formları, hizmet teklifleri vb.).
Madde 6.1.f RGPD: Meşru menfaat (talep edilen bilgilerin gönderilmesi, sorulan sorulara yanıt verilmesi…).
Madde 6.1.a RGPD: veri sahibinin rızası (hizmetlerimizin ve/veya ürünlerimizin tekliflerinin sağlanması).

MÜŞTERİLER
GDPR Madde 6.1.b: veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası.

TEDARİKÇİLER
GDPR Madde 6.1.b: veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası.

ADAYLAR
RGPD Madde 6.1.a: veri sahibinin kendi rızası.

WEB KULLANICILARI
RGPD Madde 6.1.a: veri sahibinin kendi rızası.

Sizden talep ettiğimiz veriler yeterli, ilgili ve kesinlikle gereklidir ve hiçbir durumda bunları sağlamak zorunda değilsiniz, ancak bunların sağlanmaması hizmetin amacını veya sağlanmasının imkansızlığını etkileyebilir.

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklayacağız?

Verileriniz, sunulan hizmetin doğru bir şekilde sağlanmasının yanı sıra bundan doğabilecek sorumlulukların ve diğer yasal gerekliliklerin karşılanması için gerekli olan asgari süre boyunca saklanacaktır.

Verileriniz hangi alıcılara iletilecek?

MACROZA EXPORT S.L. , bu konuda açıkça bilgilendirilmedikçe, verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafa iletmeyecektir.

Buna ek olarak, yürürlükteki düzenlemeler veya MACROZA EXPORT S.L. ile sürdürdüğünüz sözleşmeye dayalı ilişki nedeniyle belirli verilerin size iletilebileceğini bildiririz:

  • Sözleşmeli hizmetlerin ve/veya satın alınan ürünlerin tahsilatı için bankalar ve finans kurumları.
  • MACROZA EXPORT S.L. ‘nin faaliyet gösterdiği sektörlerde yetkinliğe sahip kamu idareleri, yürürlükteki mevzuat tarafından belirlendiğinde.

Ayrıca, yürürlükteki düzenlemeler veya MACROZA EXPORT S.L. ‘nin sürdürdüğü sözleşme ilişkisi nedeniyle belirli verilerin iletilebileceğini size bildiririz:

  • Sözleşmeli hizmetlerin ve/veya satın alınan ürünlerin tahsilatı için bankalar ve finans kurumları.
  • MACROZA EXPORT S.L. ‘nin faaliyet gösterdiği sektörlerde yetkinliğe sahip kamu idareleri, yürürlükteki mevzuat tarafından belirlendiğinde.

Bize verilerinizi sağladığınızda haklarınız nelerdir?

Uygulanabilir olduğu durumlarda, veri sahiplerinin kullanabileceği veri koruma hakları şunlardır:

  • İlgili kişiye ilişkin kişisel verilere erişim talep etme hakkı.
  • Düzeltme veya silme hakkı.
  • İtiraz hakkı.
  • İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı.
  • Veri taşınabilirliği hakkı.
  • Yalnızca otomatik veri işlemeye dayalı kararlara tabi olmama hakkı.

Elde edilen kişisel verilerin sahipleri, MACROZA EXPORT S.L.’nin kayıtlı ofisine yazılı bir iletişim göndererek kişisel veri koruma haklarını kullanabilirler. veya bu amaçla sağlanan e-posta adresine, info@macroza.com.

Modeller, formlar ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi ulusal denetim otoritesi Agencia Española de Protección de Datos, bundan sonra AEPD olarak anılacaktır, www.aepd.es web sitesinde mevcuttur.

Onayımı geri çekebilir miyim?

Geri çekilmeden önce rızaya dayalı işlemenin yasallığını etkilemeksizin, o sırada verilen herhangi bir özel amaç için rızayı geri çekme imkanınız ve hakkınız vardır.

Verilerimin doğru şekilde işlenmediğini hissedersem nereye şikayette bulunabilirim?

Bir veri sahibi, verilerinin aşağıdakiler tarafından doğru şekilde işlenmediğini düşünüyorsa MACROZA EXPORT S.L. veya hakların kullanılmasına ilişkin taleplerin tatmin edici bir şekilde ele alınmadığını düşünüyorsanız, ulusal bölgede belirtilen AEPD olmak üzere ilgili veri koruma makamına şikayette bulunabilirsiniz, www.aepd.es.

Kişisel verilerinizin güvenliği ve güncellenmesi

Kişisel verilerinizin güvenliğini korumak amacıyla, sağlanan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri aldığımızı size bildiririz. Tüm bunlar, mutlak güvenlik diye bir şey olmamasına rağmen, yasaların gerektirdiği şekilde değiştirilmelerini, kaybolmalarını ve/veya yetkisiz işlenmelerini veya erişilmelerini önlemek içindir.

Kişisel verilerinizi güncel tutabilmemiz için, kişisel verilerinizde bir değişiklik olduğunda bizi bilgilendirmeniz önemlidir.

Gizlilik

MACROZA EXPORT S.L., verilerinizin işleme aşamalarının herhangi birinde yer alan tüm personel tarafından azami özen ve gizlilikle ele alınacağını bildirir. Yasalar tarafından öngörülen durumlar dışında veya ilgili taraf bize bunu yapmamız için açıkça yetki vermedikçe, verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafa aktarmayacağız veya iletmeyeceğiz.

Scroll to Top

EMPEZAMOS TU TEST

CUÉNTANOS SOBRE TI

Ya sea que te enfrentes a instalaciones eléctricas, fontanería, o cualquier otro tipo de proyecto, el test te ayudará a identificar la rozadora MACROZA que mejor se adapte a tus necesidades, garantizando eficiencia y resultados de calidad superior en tu trabajo.

DESCUBRE LA ROZADORA IDEAL PARA TU TRABAJO

REALIZA NUESTRO TEST

En Macroza, sabemos que cada proyecto de construcción y renovación tiene sus propios desafíos y requisitos. Por eso, hemos creado un Test Interactivo que te guiará para encontrar la rozadora Macroza ideal, adaptada a las especificaciones exactas de tu trabajo.

×