MACROZA

Vezető gyártója a horonymaró gépek

MACROZAADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A jogszerűség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek megfelelően a jelen Adatvédelmi szabályzatot az Ön rendelkezésére bocsátjuk.

Ki az Ön adatainak adatkezelője?

FELELŐS: MACROZA EXPORT S.L.
ÁFASZÁM: B80425986
SZÉKHELY: C/ Leñeros 15, 28039 Madrid
EMAIL: info@macroza.com
TELEFON: 915419294
SPECIALIZÁCIÓ: Horonymaró gépek és kapcsolódó termékek


Milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait?

A MACROZA EXPORT S.L.-nél a szóban forgó érdekelt fél kategóriájától függően az Ön által megadott információkat a következő célokból kezeljük:

INTERESZTELT

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

POTENCIÁLIS ÜGYFELEK
A potenciális kereskedelmi és/vagy szakmai kapcsolat kezelése, a kért információk elküldésének kezelése és/vagy a felmerült kérdések megoldása, az Önt érdeklő szolgáltatásaink és/vagy termékeink ajánlatainak biztosítása.

VEVŐK
A kereskedelmi és/vagy szakmai kapcsolat kezelése, az Önt érdeklő szolgáltatásaink és/vagy termékeink ajánlatainak biztosítása.

SZÁLLÍTÓK
A kereskedelmi és/vagy szakmai kapcsolatok kezelése.

PÁLYÁZATOK
A személyzeti kiválasztási folyamat irányítása.

WEB FELHASZNÁLÓK
Kezelje a böngészési adatok elemzését.

Mi a jogalapja az Ön adatainak feldolgozásának?

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az érintett érintett kategóriájától függően a következő lehet:

INTERESZTELT

JOGALAP

POTENCIÁLIS ÜGYFELEK
GDPR 6.1.b. cikk: az érintett kérésére szerződéskötést megelőző intézkedések (becslések, megrendelőlapok, szolgáltatási ajánlatok stb.) alkalmazása.
RGPD 6.1.f cikk: jogos érdek (kért információk küldése, felmerült kérdésekre adott válaszok…).
Az RGPD 6.1.a. cikke: az érintett hozzájárulása (szolgáltatási és/vagy termékajánlatok nyújtása).

VEVŐK
GDPR 6.1.b. cikk: olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett fél.

SZÁLLÍTÓK
GDPR 6.1.b. cikk: olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett fél.

PÁLYÁZATOK
Az RGPD 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja: az érintett hozzájárulása.

WEB FELHASZNÁLÓK
Az RGPD 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja: az érintett hozzájárulása.

Az Öntől kért adatok megfelelőek, relevánsak és szigorúan szükségesek, és Ön semmilyen esetben sem köteles azokat megadni, de a megadásuk elmulasztása befolyásolhatja a szolgáltatás célját vagy lehetetlenné teheti annak nyújtását.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az Ön adatait a felkínált szolgáltatás megfelelő nyújtásához, valamint az ebből eredő kötelezettségek teljesítéséhez és bármely más jogi követelmény teljesítéséhez szükséges minimális ideig őrizzük meg.

Mely címzettek számára fogják az Ön adatait közölni?

A MACROZA EXPORT S.L. nem adja át az Ön adatait harmadik félnek, kivéve, ha erről kifejezetten tájékoztatjuk.

Ezen túlmenően tájékoztatjuk Önt, hogy bizonyos adatokat a hatályos jogszabályok vagy a MACROZA EXPORT S.L.-vel fenntartott szerződéses kapcsolat alapján közölhetünk a következőkkel:

  • Bankok és pénzintézetek a szerződéses szolgáltatások és/vagy vásárolt termékek beszedése céljából.
  • A MACROZA EXPORT S.L. tevékenységi körébe tartozó ágazatokban illetékes közigazgatási szervek, amennyiben a hatályos jogszabályok ezt előírják.

Ezen túlmenően tájékoztatjuk Önt, hogy bizonyos adatok a hatályos jogszabályok vagy a MACROZA EXPORT S.L. által fenntartott szerződéses kapcsolat alapján közölhetők:

  • Bankok és pénzintézetek a szerződéses szolgáltatások és/vagy vásárolt termékek beszedése céljából.
  • A MACROZA EXPORT S.L. tevékenységi körébe tartozó ágazatokban illetékes közigazgatási szervek, amennyiben a hatályos jogszabályok ezt előírják.

Milyen jogai vannak, amikor megadja nekünk az adatait?

Az érintettek adott esetben a következő adatvédelmi jogokat gyakorolhatják:

  • Az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés kérelmezésének joga.
  • A helyesbítéshez vagy törléshez való jog.
  • Tiltakozási jog.
  • Az adatkezelés korlátozásának kérelmezéséhez való jog.
  • Az adathordozhatósághoz való jog.
  • A kizárólag automatizált adatfeldolgozáson alapuló döntésekkel szembeni védelemhez való jog.

A megszerzett személyes adatok tulajdonosai a MACROZA EXPORT S.L. bejegyzett székhelyére küldött írásos közlemény útján gyakorolhatják személyes adatvédelmi jogaikat. vagy az erre a célra megadott e-mail címre : info@macroza.com.

Az Ön jogairól szóló minták, formanyomtatványok és további információk a nemzeti felügyeleti hatóság, az Agencia Española de Protección de Datos, a továbbiakban AEPD, honlapján (www.aepd.es) találhatók.

Visszavonhatom a beleegyezésemet?

Önnek lehetősége és joga van arra, hogy visszavonja a hozzájárulását bármely adott időpontban megadott konkrét célra vonatkozóan, anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hol tehetek panaszt, ha úgy érzem, hogy az adataimat nem megfelelően kezelik?

Ha az érintett úgy véli, hogy adatait nem megfelelően kezeli a következő szerv MACROZA EXPORT S.L., vagy hogy a jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket nem kezelték kielégítően, panaszt nyújthat be a megfelelő adatvédelmi hatóságnál, amely a nemzeti területen megjelölt AEPD, www.aepd.es.

Az Ön személyes adatainak biztonsága és frissítése

Az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében tájékoztatjuk Önt, hogy megtettünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést a megadott személyes adatok biztonsága érdekében. Mindezt azért tesszük, hogy megakadályozzuk az adatok megváltoztatását, elvesztését és/vagy jogosulatlan feldolgozását vagy hozzáférését, ahogy azt a törvény előírja, bár abszolút biztonság nem létezik.

Annak érdekében, hogy személyes adatait naprakészen tartsuk, fontos, hogy tájékoztasson minket, ha személyes adataiban változás áll be.

Bizalmasság

A MACROZA EXPORT S.L. tájékoztatja Önt, hogy az Ön adatait a legnagyobb gondossággal és bizalmasan kezeli a feldolgozás bármelyik fázisában részt vevő személyzet. Az Ön adatait nem adjuk át és nem közöljük harmadik féllel, kivéve a törvény által előírt eseteket, vagy ha az érdekelt fél kifejezetten felhatalmazott minket erre.

Scroll to Top

EMPEZAMOS TU TEST

CUÉNTANOS SOBRE TI

Ya sea que te enfrentes a instalaciones eléctricas, fontanería, o cualquier otro tipo de proyecto, el test te ayudará a identificar la rozadora MACROZA que mejor se adapte a tus necesidades, garantizando eficiencia y resultados de calidad superior en tu trabajo.

DESCUBRE LA ROZADORA IDEAL PARA TU TRABAJO

REALIZA NUESTRO TEST

En Macroza, sabemos que cada proyecto de construcción y renovación tiene sus propios desafíos y requisitos. Por eso, hemos creado un Test Interactivo que te guiará para encontrar la rozadora Macroza ideal, adaptada a las especificaciones exactas de tu trabajo.

×