MACROZA

Producător de masinās de tāiat canale

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE MACROZA

În conformitate cu principiile legalității, corectitudinii și transparenței, vă punem la dispoziție această politică de confidențialitate.

Cine este operatorul de date al datelor dumneavoastră?

RESPONSABIL: MACROZA EXPORT S.L.
NUMĂR TVA: B80425986
Sediul central: C/ Leñeros 15, 28039 Madrid
EMAIL: info@macroza.com
TELEFON: 915419294
SPECIALIZARE: Masinās de tāiat canale și produse conexe


În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră personale?

La MACROZA EXPORT S.L., în funcție de categoria de persoană interesată în cauză, prelucrăm informațiile pe care ni le furnizați în următoarele scopuri:

INTERESAT

SCOPURI DE PRELUCRARE

CLIENȚI POTENȚIALI
Gestionarea relației comerciale și/sau profesionale potențiale, gestionarea trimiterii informațiilor solicitate și/sau rezolvarea întrebărilor ridicate, furnizarea de oferte de servicii și/sau produse de interes pentru dumneavoastră.

CLIENȚI
Pentru a gestiona relația comercială și/sau profesională, pentru a vă oferi oferte de servicii și/sau produse de interes pentru dumneavoastră.

FURNIZORI
Gestionați relația comercială și/sau profesională.

CANDIDAȚI
Gestionarea procesului de selecție a personalului.

UTILIZATORI WEB
Gestionați analiza datelor dvs. de navigare.

Care este legitimitatea prelucrării datelor dumneavoastră?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de categoria de persoane vizate, poate fi:

INTERESAT

TEMEI JURIDIC

CLIENȚI POTENȚIALI
Art. 6.1.b GDPR: aplicarea, la cererea persoanei vizate, a măsurilor precontractuale (estimări, formulare de comandă, oferte de servicii etc.).
Art. 6.1.f RGPD: interes legitim (trimiterea informațiilor solicitate, răspuns la întrebările adresate…).
Art. 6.1.a RGPD: consimțământul persoanei vizate (furnizarea de oferte ale serviciilor și/sau produselor noastre).

CLIENȚI
Art. 6.1.b GDPR: executarea unui contract la care persoana vizată este parte.

FURNIZORI
Art. 6.1.b GDPR: executarea unui contract la care persoana vizată este parte.

CANDIDAȚI
Art. 6.1.a RGPD: consimțământul persoanei vizate.

UTILIZATORI WEB
Art. 6.1.a RGPD: consimțământul persoanei vizate.

Datele pe care vi le solicităm sunt adecvate, relevante și strict necesare și în niciun caz nu sunteți obligat să ni le furnizați, dar nerespectarea lor poate afecta scopul serviciului sau imposibilitatea de a-l furniza.

Cât timp vom păstra datele dumneavoastră personale?

Datele dvs. vor fi păstrate pentru perioada minimă necesară pentru furnizarea corectă a serviciului oferit, precum și pentru a îndeplini responsabilitățile care pot apărea din acestea și orice alte cerințe legale.

Către ce destinatari vor fi comunicate datele dumneavoastră?

MACROZA EXPORT S.L . nu va comunica datele dvs. unei terțe părți, cu excepția cazului în care este informată în mod expres despre acest lucru.

În plus, vă informăm că anumite date, în virtutea reglementărilor în vigoare sau a relației contractuale pe care o mențineți cu MACROZA EXPORT S.L., pot fi comunicate către:

  • Bănci și instituții financiare pentru încasarea serviciilor contractate și/sau a produselor achiziționate.
  • Administrațiile publice cu competențe în sectoarele în care operează MACROZA EXPORT S.L., atunci când legislația în vigoare prevede acest lucru.

În plus, vă informăm că anumite date, în virtutea legislației în vigoare sau a relației contractuale pe care MACROZA EXPORT S.L. o întreține, pot fi comunicate către:

  • Bănci și instituții financiare pentru încasarea serviciilor contractate și/sau a produselor achiziționate.
  • Administrațiile publice cu competențe în sectoarele în care operează MACROZA EXPORT S.L., atunci când legislația în vigoare prevede acest lucru.

Care sunt drepturile dumneavoastră atunci când ne furnizați datele dumneavoastră?

Drepturile de protecție a datelor pe care persoanele vizate le pot exercita, dacă este cazul, sunt:

  • Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată.
  • Dreptul de rectificare sau de ștergere.
  • Dreptul la opoziție.
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării.
  • Dreptul la portabilitatea datelor.
  • Dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor.

Titularii datelor cu caracter personal obținute își pot exercita drepturile de protecție a datelor cu caracter personal prin trimiterea unei comunicări scrise la sediul social al MACROZA EXPORT S.L. sau la adresa de e-mail furnizată în acest scop, info@macroza.com.

Modele, formulare și mai multe informații despre drepturile dumneavoastră sunt disponibile pe site-ul web al autorității naționale de supraveghere, Agencia Española de Protección de Datos, denumită în continuare AEPD, www.aepd.es.

Pot să retrag consimțământul?

Aveți posibilitatea și dreptul de a vă retrage consimțământul pentru orice scop specific dat la momentul respectiv, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul acordat înainte de retragerea acestuia.

Unde pot depune o plângere dacă am impresia că datele mele nu sunt tratate corect?

În cazul în care o persoană vizată consideră că datele sale nu sunt prelucrate corect de către MACROZA EXPORT S.L. sau că solicitările de exercitare a drepturilor nu au fost soluționate în mod satisfăcător, puteți depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor corespunzătoare, AEPD fiind cea indicată pe teritoriul național, www.aepd.es.

Securitatea și actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă informăm că am luat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal furnizate. Toate acestea au ca scop prevenirea modificării, pierderii și/sau prelucrării sau accesului neautorizat, așa cum prevede legea, deși securitatea absolută nu există.

Pentru ca noi să păstrăm datele dvs. personale actualizate, este important să ne informați de fiecare dată când există o modificare a datelor dvs. personale.

Confidențialitate

MACROZA EXPORT S.L. vă informează că datele dumneavoastră vor fi tratate cu cea mai mare atenție și confidențialitate de către tot personalul implicat în oricare dintre etapele de prelucrare. Nu vom transmite sau comunica datele dvs. unei terțe părți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau cu excepția cazului în care partea interesată ne-a autorizat în mod expres să facem acest lucru.

Scroll to Top

EMPEZAMOS TU TEST

CUÉNTANOS SOBRE TI

Ya sea que te enfrentes a instalaciones eléctricas, fontanería, o cualquier otro tipo de proyecto, el test te ayudará a identificar la rozadora MACROZA que mejor se adapte a tus necesidades, garantizando eficiencia y resultados de calidad superior en tu trabajo.

DESCUBRE LA ROZADORA IDEAL PARA TU TRABAJO

REALIZA NUESTRO TEST

En Macroza, sabemos que cada proyecto de construcción y renovación tiene sus propios desafíos y requisitos. Por eso, hemos creado un Test Interactivo que te guiará para encontrar la rozadora Macroza ideal, adaptada a las especificaciones exactas de tu trabajo.

×