MACROZA

Wiodący producent Bruzdownice

POLITYKA PLIKÓW COOKIE MACROZA

1. CO TO JEST CIASTECZKO?

Strona internetowa macroza.com (zwana dalej Witryną) specjalizująca się w produkcji i dystrybucji ścigaczy ściennych i powiązanych produktów wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki wysyłane do przeglądarki przez serwer internetowy w celu rejestrowania działań użytkownika na określonej stronie internetowej. Podstawowym celem plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi szybszego dostępu do wybranych usług. Ponadto pliki cookie personalizują usługi oferowane przez Witrynę, dostarczając i oferując każdemu użytkownikowi informacje, które są dla niego interesujące lub które mogą być dla niego interesujące, w zależności od korzystania przez niego z Usług.

Witryna wykorzystuje pliki cookie w celu spersonalizowania i ułatwienia użytkownikowi przeglądania w jak największym stopniu. Pliki cookie są kojarzone wyłącznie z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem i nie zapewniają odniesień, które pozwalają na wywnioskowanie danych osobowych użytkownika. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała i odrzucała instalację plików cookie wysyłanych przez witrynę, bez wpływu na możliwość dostępu użytkownika do zawartości witryny. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w każdym przypadku wydajność witryny może się zmniejszyć.

Zarejestrowani lub zalogowani użytkownicy będą mogli korzystać z bardziej spersonalizowanych i ukierunkowanych usług dzięki połączeniu danych przechowywanych w plikach cookie z danymi osobowymi wykorzystanymi podczas rejestracji. Użytkownicy ci wyraźnie zezwalają na wykorzystanie tych informacji w wyżej wymienionym celu, bez uszczerbku dla ich prawa do odrzucenia lub wyłączenia korzystania z plików cookie.
Podobnie, sieć będzie w stanie poznać wszystkie usługi wymagane przez użytkowników, dzięki czemu będzie mogła dostarczać lub oferować informacje odpowiednie do gustów i preferencji każdego użytkownika.

2. RODZAJE PLIKÓW COOKIE

(A) W ZALEŻNOŚCI OD PODMIOTU NIMI ZARZĄDZAJĄCEGO:

 • WŁASNE PLIKI COOKIES: Są to pliki cookie wysyłane do komputera lub urządzenia Użytkownika i zarządzane wyłącznie przez właściciela witryny w celu lepszego funkcjonowania Witryny. Gromadzone informacje są wykorzystywane w celu poprawy jakości Witryny i jej Treści oraz doświadczenia Użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Użytkownika jako osoby ponownie odwiedzającej Witrynę i dostosowanie treści, aby zaoferować mu treści dostosowane do jego preferencji.
 • PLIKI COOKIES PODMIOTÓW Z EWNĘTRZNYCH: Są to pliki cookie używane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne, które świadczą właścicielowi strony internetowej usługi wymagane przez niego w celu ulepszenia strony internetowej i doświadczenia użytkownika podczas jej przeglądania. Głównym celem wykorzystywania plików cookie stron trzecich jest uzyskiwanie statystyk dostępu i analizowanie informacji dotyczących przeglądania, tj. sposobu interakcji Użytkownika z Witryną.

  Uzyskane informacje odnoszą się na przykład do liczby odwiedzonych stron, języka, miejsca adresu IP, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp, liczby Użytkowników uzyskujących dostęp, częstotliwości i powtarzalności wizyt, czasu wizyty, używanej przeglądarki, operatora lub typu urządzenia, z którego dokonywana jest wizyta. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania Witryny i wykrywania nowych potrzeb w celu oferowania Użytkownikom najlepszej jakości Treści i/lub usług. We wszystkich przypadkach informacje są gromadzone anonimowo, a raporty dotyczące trendów w witrynie są opracowywane bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

  Podmiot(-y) odpowiedzialny(-e) za dostarczanie plików cookie może przekazywać te informacje stronom trzecim, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy strona trzecia przetwarza te informacje dla tych podmiotów.

B) W ZALEŻNOŚCI OD CZASU ICH AKTYWACJI:

 • SESSION COOKIES : Są to pliki cookie przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. Są one zwykle używane do przechowywania informacji, które są istotne tylko dla świadczenia usługi żądanej przez użytkownika przy jednej okazji.
 • PERSISTENT COOKIES: Jest to rodzaj plików cookie, w których dane pozostają zapisane w terminalu i mogą być dostępne i przetwarzane przez okres określony przez stronę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

(C) ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM:

 • TECHNICZNE PLIKI COOKIE: Umożliwiają one użytkownikowi przeglądanie strony internetowej, platformy lub aplikacji i korzystanie z różnych opcji lub usług, które na niej istnieją, takich jak na przykład kontrolowanie ruchu i transmisji danych, identyfikowanie sesji, uzyskiwanie dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, przeprowadzanie procesu zakupu zamówienia, ubieganie się o rejestrację lub udział w wydarzeniu, korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas przeglądania, przechowywanie treści w celu nadawania filmów lub dźwięku lub udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych.
 • PERSONALIZACYJNE PLIKI COOKIE: Umożliwiają one użytkownikowi dostęp do usługi o pewnych ogólnych cechach wstępnie zdefiniowanych zgodnie z szeregiem kryteriów w terminalu użytkownika, takich jak język, typ przeglądarki używanej do uzyskania dostępu do usługi, konfiguracja regionalna, z której usługa jest dostępna itp.
 • ANALITYCZNE PLIKI COOKIES: Są to pliki, które umożliwiają stronie za nie odpowiedzialnej monitorowanie i analizowanie zachowań użytkowników stron internetowych, z którymi są powiązane. Informacje gromadzone za pośrednictwem tego rodzaju plików cookie są wykorzystywane do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platform oraz do opracowywania profili przeglądania użytkowników tych stron, aplikacji i platform w celu wprowadzenia ulepszeń w oparciu o analizę danych dotyczących korzystania z usługi przez użytkowników.
 • REKLAMOWE PLIKI COOKIE: Są to te, które umożliwiają zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, powierzchniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, wydawca umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest zamówiona usługa, w oparciu o kryteria takie jak edytowana treść lub częstotliwość wyświetlania reklam.
 • COOKIES REKLAMOWE ZACHOWANIA: Są to te, które umożliwiają zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, przestrzeniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa. Te pliki cookie przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane poprzez ciągłą obserwację ich nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie określonego profilu w celu wyświetlania reklam opartych na tym samym.

3. JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWA TA WITRYNA?

Pliki cookie, których używamy na naszej stronie internetowej to:

Podmiot Typ Cel Dalsze informacje
Google Analytics Strona trzecia Zbieranie informacji o nawigacji użytkowników w witrynie w celu poznania pochodzenia wizyt i innych podobnych danych statystycznych. Google Analytics

Centrum prywatności Google
Cloudflare Strona trzecia Usługa CDN zwiększająca szybkość witryny Cloudflare
PHPSESSID OwnI Identyfikator sesji
mensajeCookies Własne Plik cookie tworzony po zaakceptowaniu polityki plików cookie, aby nie wyświetlać jej ponownie.

4. JAK WYŁĄCZYĆ, ODRZUCIĆ LUB USUNĄĆ PLIKI COOKIE?

Google Chrome (w menu Narzędzia): Ustawienia > Pokaż opcje zaawansowane > Prywatność (Ustawienia treści) > Pliki cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktopandhl=es

Microsoft Internet Explorer (w menu Narzędzia): Opcje internetowe > Prywatność > Zaawansowane
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: Opcje > Prywatność > Pliki cookie
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Safari: Preferencje > Prywatność
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: Ustawienia > Opcje > Zaawansowane > Pliki cookie
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Przeglądarki te podlegają aktualizacjom lub modyfikacjom, więc nie możemy zagwarantować, że będą one w pełni zgodne z wersją przeglądarki użytkownika. Możesz także używać innej przeglądarki, której nie obejmują te linki, takiej jak Konqueror, Arora, Flock itp. Aby uniknąć tych niezgodności, można uzyskać do nich dostęp bezpośrednio w opcjach przeglądarki, zwykle w menu “Opcje” w sekcji “Prywatność”. (Więcej informacji można znaleźć w pomocy przeglądarki).

5. CZY POLITYKA PLIKÓW COOKIE MOŻE BYĆ MODYFIKOWANA?

Witryna może modyfikować niniejszą Politykę plików cookie zgodnie z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi lub w celu dostosowania tej polityki do instrukcji wydanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych, dlatego zaleca się użytkownikom okresowe jej odwiedzanie.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce plików cookie, użytkownicy zostaną o nich poinformowani za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomości e-mail wysłanej do zarejestrowanych użytkowników.

6. WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE I USUWANIE PLIKÓW COOKIE

Aby ograniczyć lub zablokować pliki cookie, można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki.

Jeśli użytkownik nie chce, aby witryny internetowe umieszczały jakiekolwiek pliki cookie na jego komputerze, może dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby był powiadamiany przed umieszczeniem jakichkolwiek plików cookie. Można również dostosować ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub tylko pliki cookie stron trzecich. Można również usunąć wszelkie pliki cookie znajdujące się już na komputerze. Pamiętaj, że będziesz musiał dostosować ustawienia osobno dla każdej przeglądarki i komputera, z którego korzystasz.

Pamiętaj, że jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, nie możemy zagwarantować, że nasza witryna będzie działać poprawnie. Niektóre funkcje witryny mogą zostać utracone, a przeglądanie niektórych witryn może być niemożliwe. Ponadto odrzucenie plików cookie nie oznacza, że użytkownik nie będzie już widział reklam. Reklamy po prostu nie będą pasować do zainteresowań użytkownika i będą powtarzane częściej.

Każda przeglądarka ma inną metodę dostosowywania ustawień. W razie potrzeby należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki, aby skonfigurować prawidłowe ustawienia.

Aby wyłączyć pliki cookie w telefonie komórkowym, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Internecie pod adresem http://www.aboutcookies.org/.
Biorąc pod uwagę sposób działania Internetu i stron internetowych, nie zawsze posiadamy informacje na temat plików cookie umieszczanych przez strony trzecie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których nasza strona internetowa zawiera tak zwane elementy osadzone: teksty, dokumenty, obrazy lub krótkie filmy, które są przechowywane gdzie indziej, ale są wyświetlane na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

W związku z tym, jeśli napotkasz takie pliki cookie na tej stronie, a nie są one wymienione powyżej, poinformuj nas o tym. Można też skontaktować się bezpośrednio z podmiotem zewnętrznym, aby uzyskać informacje o plikach cookie, które ustawia, celu i czasie trwania pliku cookie oraz sposobie zapewnienia prywatności użytkownika.

Scroll to Top

EMPEZAMOS TU TEST

CUÉNTANOS SOBRE TI

Ya sea que te enfrentes a instalaciones eléctricas, fontanería, o cualquier otro tipo de proyecto, el test te ayudará a identificar la rozadora MACROZA que mejor se adapte a tus necesidades, garantizando eficiencia y resultados de calidad superior en tu trabajo.

DESCUBRE LA ROZADORA IDEAL PARA TU TRABAJO

REALIZA NUESTRO TEST

En Macroza, sabemos que cada proyecto de construcción y renovación tiene sus propios desafíos y requisitos. Por eso, hemos creado un Test Interactivo que te guiará para encontrar la rozadora Macroza ideal, adaptada a las especificaciones exactas de tu trabajo.

×